โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

เว็บเพื่อนบ้านสพป.ขอนแก่น เขต 5
 • สายตรง ผอ. เขต
 • E-office
 • หนังสือราชการ
 • เครือข่ายแมงมุม
 • ศูนย์รวมสื่อ
 • E-From
 • ดาว์นโหลดสลิปเงินเดือน
 • ปฏิทินกิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน
 • ทำเนียบผู้บริหาร

 • สถิติการเข้าชม
  ip ของคุณ คือ 54.226.23.160
  ออนไลน์ 3
  วันนี้ 2476
  เมื่อวาน 2798
  เดือนนี้ 41346
  ปีนี้ 88970
  ทั้งหมด 1016290
  แสดงกราฟ
  ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์

  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 68
  อ่าน : 26
  วันที่ : 29 ม.ค. 2562 18:02:56
  ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562
  อ่าน : 27
  วันที่ : 29 ม.ค. 2562 17:55:56
  ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
  อ่าน : 31
  วันที่ : 21 ม.ค. 2562 17:29:13
  Merry christmas and Happy new year 2019
  อ่าน : 38
  วันที่ : 13 ม.ค. 2562 17:24:47
  การแช่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561
  อ่าน : 25
  วันที่ : 13 ม.ค. 2562 16:05:12
  โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทย์ฯ คณิตฯ เทคโนฯ
  อ่าน : 33
  วันที่ : 8 ม.ค. 2562 09:39:00
  Countdown O-NET ปีการศึกษา 2561
  อ่าน : 38
  วันที่ : 7 ม.ค. 2562 16:52:11
  MEP Field Trip
  อ่าน : 57
  วันที่ : 26 ธ.ค. 2561 13:59:41
  พิธีรับเสื้อสามารถ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถฯ ครั้งที่ 68
  อ่าน : 56
  วันที่ : 25 ธ.ค. 2561 17:19:54
  วันวชิราวุธ
  อ่าน : 45
  วันที่ : 24 ธ.ค. 2561 17:07:53
  การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนประถมศึกษา
  อ่าน : 98
  วันที่ : 14 พ.ย. 2561 16:22:08
  วันปิยมหาราช
  อ่าน : 80
  วันที่ : 6 พ.ย. 2561 09:36:16

  สมัครงาน

  ประกาศผล การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
  อ่าน : 185
  วันที่ : 31 พ.ค 2559 15:49:21
  ประกาศผลการสรรหา ครูอัตราจ้างห้องเรียนพิเศษ (MEP)
  อ่าน : 309
  วันที่ : 14 ต.ค. 2558 13:24:48
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (MEP)
  อ่าน : 236
  วันที่ : 13 ต.ค. 2558 11:51:35
  ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างห้องเรียนพิเศษ MEP
  อ่าน : 662
  วันที่ : 24 ก.ย. 2558 16:09:32
  ประกาศ ผลการสรรหาฯ ครูอัตราจ้าง ห้องเรียน MEP
  อ่าน : 448
  วันที่ : 28 พ.ค 2558 16:18:59
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เข้ารับการสรรหาฯ ครูอัตราจ้าง ห้องเรียน MEP
  อ่าน : 235
  วันที่ : 27 พ.ค 2558 16:18:03
  รับสมัครครูอัตราจ้างห้องเรียน MEP
  อ่าน : 568
  วันที่ : 19 พ.ค 2558 17:58:20
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา
  อ่าน : 611
  วันที่ : 27 ก.พ. 2556 16:56:12

  จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน MEP 3 พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ปีงบประมาณ 2557
  อ่าน : 274
  วันที่ : 21 เม.ย. 2557 19:44:06

     ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง MEP 19-23 พฤศจิกายน 2561 90 20 พ.ย. 2561 14:27:16
     การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนประถมศึกษา 98 14 พ.ย. 2561 16:22:08
     ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 68 14 พ.ย. 2561 10:55:46
     วันปิยมหาราช 80 6 พ.ย. 2561 09:36:16
     พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 82 6 พ.ย. 2561 09:23:25
     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์ฯ 95 6 พ.ย. 2561 09:04:25
     ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 74 5 พ.ย. 2561 09:54:28
     เลี้ยงส่งคุณครูเปรมกมล สิงห์คูณ 80 5 พ.ย. 2561 09:16:48
     รับคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 73 2 พ.ย. 2561 10:01:03
     ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (MEP) 91 30 ต.ค. 2561 15:52:12
     NKL MODEL 99 15 ก.ย. 2561 15:42:50
     ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม ร้อยแก่นสินธุ์ 89 15 ก.ย. 2561 15:37:18
     คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 95 15 ก.ย. 2561 15:13:51
     EP/MEP open house 2018 141 26 ส.ค. 2561 14:59:12
     รองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ 115 26 ส.ค. 2561 13:53:55
     ประเมินห้องเรียนคุณภาพ 143 26 ส.ค. 2561 13:40:24
     กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ปี 2561 104 22 ส.ค. 2561 12:00:27
     ร่วมในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 85 22 ส.ค. 2561 09:53:49
     วันแม่แห่งชาติ 105 16 ส.ค. 2561 17:28:29
     ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุญทัน แพนดี 100 7 ส.ค. 2561 09:39:20
     รองชนะเลิศอันดับ 1 คณิตคิดเร็ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 115 26 ก.ค. 2561 17:34:31
     เทศบาลตำบลภูเวียงออกตรวจคุณภาพอาหาร 110 26 ก.ค. 2561 17:17:04
     ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2561 123 26 ก.ค. 2561 15:50:39
     พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 109 26 ก.ค. 2561 15:14:59
     พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 128 25 ก.ค. 2561 11:55:30

  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน

 •    14 ธ.ค. 2558    ร.ร.บ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ BBL

 •    29 ก.ค. 2558    สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ BBL

 •    27 ก.ค. 2558    กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย/สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2

 •    17 ก.ค. 2558    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

 •    12 ก.ย. 2556    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 • ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
 • << กุมภาพันธ์ 2562 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28    

  Webboard
  กระทู้ อ่าน/ตอบ วันที่
  วิธีตั้งกระทู้ถาม - ตอบ โดย 1108 / 4 พุธ 06 มิถุนายน 2555
  ปัญหา เด็กแกล้งกันใน รร โดย 761 / 2 พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2555
  เชิญสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สู่ TABLET และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ โดย 746 / 0 พุธ 20 มีนาคม 2556
  การอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดย 557 / 1 พุธ 14 สิงหาคม 2556
  ค่าย Thai Fun Camp 2013 นักเรียนได้รับความรู้และสนุกมาก โดย 480 / 1 ศุกร์ 30 สิงหาคม 2556
  ขอชมผลงาน E book โดย 490 / 1 พฤหัสบดี 19 กันยายน 2556
  แนวข้อสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกตำแหน่ง โดย 333 / 0 จันทร์ 02 พฤษภาคม 2559
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) พร้อมครุภัณฑ์ โดย 496 / 0 ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2557
  เสนอแนวความคิดในการใช้ประตูทางเข้าโรงเรียน โดย 364 / 0 จันทร์ 22 มิถุนายน 2558
  ด่วน!!วันนี้ youngmea แจกทุนการศึกษาให้น้องๆ เพียงแค่ถ่ายรูป. โดย 314 / 0 ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559


  ห้องแสดงภาพ


  ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
  [50 รูป]

  Merry christmas and Happy new year 2019
  [82 รูป]

  การแช่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561
  [100 รูป]

  โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทย์ฯ คณิตฯ เทคโนฯ
  [20 รูป]

  Countdown O-NET ปีการศึกษา 2561
  [24 รูป]

  วันวชิราวุธ
  [83 รูป]