โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2560
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เรือง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
3 ก.พ. 2561
อ่าน 24 ครั้ง

พิธียกเสาเอก เสาโท หอพระประทาน พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
1 ก.พ. 2561
อ่าน 16 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22 ม.ค. 2561
อ่าน 9 ครั้ง

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
15 ม.ค. 2561
อ่าน 9 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
6 ม.ค. 2561
อ่าน 9 ครั้ง

สวัสดีปีใหม่ 2561 แลกเปลี่ยนของขวัญ
29 ธ.ค. 2560
อ่าน 13 ครั้ง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ ปีใหม่ 2561
1 ม.ค. 2561
อ่าน 13 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561
1 ม.ค. 2561
อ่าน 13 ครั้ง

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส สถานศึกษาสีขาว ระดับทอง
28 ธ.ค. 2560
อ่าน 14 ครั้ง

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
27 ธ.ค. 2560
อ่าน 33 ครั้ง

Happy New Year and Merry Chirstmas
25 ธ.ค. 2560
อ่าน 17 ครั้ง

สรุปการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคฯ
24 ธ.ค. 2560
อ่าน 18 ครั้ง

ร่วมเป็นสถานที่แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคฯ
22 ธ.ค. 2560
อ่าน 16 ครั้ง

Countdown O-NET ปีการศึกษา 2560
15 ธ.ค. 2560
อ่าน 39 ครั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
7 ธ.ค. 2560
อ่าน 24 ครั้ง

วันวชิราวุธ
29 พ.ย. 2560
อ่าน 34 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาภายใน
23 พ.ย. 2560
อ่าน 48 ครั้ง

นิเทศติดตามการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
20 พ.ย. 2560
อ่าน 27 ครั้ง

ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
13 พ.ย. 2560
อ่าน 38 ครั้ง

สอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี 2560
9 พ.ย. 2560
อ่าน 19 ครั้ง

  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   | ถัดไป >>