โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2560
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ห้องเรียน MEP)
17 พ.ค 2561
อ่าน 20 ครั้ง

พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประเพณีสงกรานต์ ปี 2561
11 เม.ย. 2561
อ่าน 17 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561
10 เม.ย. 2561
อ่าน 20 ครั้ง

พิธีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง
31 มี.ค. 2561
อ่าน 24 ครั้ง

บันทึกเทปโทรทัศน์ มองอีสานผ่าน NBT : ทักษะวิชาการเป็นเลิศ
28 มี.ค. 2561
อ่าน 23 ครั้ง

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22 มี.ค. 2561
อ่าน 29 ครั้ง

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รองฯปราโมทย์ ศรีชมชื่น
21 มี.ค. 2561
อ่าน 22 ครั้ง

Open House 2018
20 มี.ค. 2561
อ่าน 32 ครั้ง

English Camp 2018
10 มี.ค. 2561
อ่าน 35 ครั้ง

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับ เพชร
8 มี.ค. 2561
อ่าน 22 ครั้ง

ค่าย รด.น้อย กองร้อยอนุบาล
5 มี.ค. 2561
อ่าน 19 ครั้ง

รับขวัญหลานสาว
27 ก.พ. 2561
อ่าน 26 ครั้ง

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับประเทศ
13 ก.พ. 2561
อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เรือง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
3 ก.พ. 2561
อ่าน 115 ครั้ง

พิธียกเสาเอก เสาโท หอพระประทาน พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
1 ก.พ. 2561
อ่าน 55 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22 ม.ค. 2561
อ่าน 39 ครั้ง

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
15 ม.ค. 2561
อ่าน 44 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
6 ม.ค. 2561
อ่าน 52 ครั้ง

สวัสดีปีใหม่ 2561 แลกเปลี่ยนของขวัญ
29 ธ.ค. 2560
อ่าน 48 ครั้ง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ ปีใหม่ 2561
1 ม.ค. 2561
อ่าน 47 ครั้ง

  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   | ถัดไป >>