โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์
Merry christmas and Happy new year 2019
25 ธ.ค. 2561
อ่าน 8 ครั้ง

การแช่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561
20 ธ.ค. 2561
อ่าน 4 ครั้ง

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทย์ฯ คณิตฯ เทคโนฯ
20 ธ.ค. 2561
อ่าน 8 ครั้ง

Countdown O-NET ปีการศึกษา 2561
7 ม.ค. 2562
อ่าน 10 ครั้ง

MEP Field Trip
26 ธ.ค. 2561
อ่าน 24 ครั้ง

พิธีรับเสื้อสามารถ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถฯ ครั้งที่ 68
3 ธ.ค. 2561
อ่าน 27 ครั้ง

วันวชิราวุธ
25 พ.ย. 2561
อ่าน 19 ครั้ง

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง MEP 19-23 พฤศจิกายน 2561
20 พ.ย. 2561
อ่าน 52 ครั้ง

การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนประถมศึกษา
13 พ.ย. 2561
อ่าน 54 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12 พ.ย. 2561
อ่าน 35 ครั้ง

วันปิยมหาราช
23 ต.ค. 2561
อ่าน 45 ครั้ง

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9
13 ต.ค. 2561
อ่าน 49 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์ฯ
8 ต.ค. 2561
อ่าน 58 ครั้ง

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
28 ก.ย. 2561
อ่าน 47 ครั้ง

เลี้ยงส่งคุณครูเปรมกมล สิงห์คูณ
27 ก.ย. 2561
อ่าน 50 ครั้ง

รับคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
24 ก.ย. 2561
อ่าน 44 ครั้ง

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (MEP)
30 ต.ค. 2561
อ่าน 52 ครั้ง

NKL MODEL
14 ก.ย. 2561
อ่าน 67 ครั้ง

ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม ร้อยแก่นสินธุ์
14 ก.ย. 2561
อ่าน 55 ครั้ง

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
10 ก.ย. 2561
อ่าน 66 ครั้ง

  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   | ถัดไป >>