โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์
การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนประถมศึกษา
13 พ.ย. 2561
อ่าน 15 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12 พ.ย. 2561
อ่าน 7 ครั้ง

วันปิยมหาราช
23 ต.ค. 2561
อ่าน 14 ครั้ง

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9
13 ต.ค. 2561
อ่าน 11 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์ฯ
8 ต.ค. 2561
อ่าน 15 ครั้ง

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
28 ก.ย. 2561
อ่าน 13 ครั้ง

เลี้ยงส่งคุณครูเปรมกมล สิงห์คูณ
27 ก.ย. 2561
อ่าน 17 ครั้ง

รับคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
24 ก.ย. 2561
อ่าน 14 ครั้ง

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (MEP)
30 ต.ค. 2561
อ่าน 25 ครั้ง

NKL MODEL
14 ก.ย. 2561
อ่าน 34 ครั้ง

ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม ร้อยแก่นสินธุ์
14 ก.ย. 2561
อ่าน 26 ครั้ง

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
10 ก.ย. 2561
อ่าน 31 ครั้ง

EP/MEP open house 2018
26 ส.ค. 2561
อ่าน 52 ครั้ง

รองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ
23 ส.ค. 2561
อ่าน 47 ครั้ง

ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
20 ส.ค. 2561
อ่าน 56 ครั้ง

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ปี 2561
17 ส.ค. 2561
อ่าน 34 ครั้ง

ร่วมในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 2561
อ่าน 30 ครั้ง

วันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 2561
อ่าน 49 ครั้ง

ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุญทัน แพนดี
1 ส.ค. 2561
อ่าน 40 ครั้ง

รองชนะเลิศอันดับ 1 คณิตคิดเร็ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 ก.ค. 2561
อ่าน 54 ครั้ง

  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   | ถัดไป >>