โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

ข่าวสาร > สมัครงาน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง MEP 19-23 พฤศจิกายน 2561
20 พ.ย. 2561
อ่าน 90 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12 พ.ย. 2561
อ่าน 67 ครั้ง

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (MEP)
30 ต.ค. 2561
อ่าน 91 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ห้องเรียน MEP)
17 พ.ค 2561
อ่าน 165 ครั้ง

ประกาศผล การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
15 ก.ค. 2559
อ่าน 184 ครั้ง

ประกาศผลการสรรหา ครูอัตราจ้างห้องเรียนพิเศษ (MEP)
14 ต.ค. 2558
อ่าน 309 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (MEP)
13 ต.ค. 2558
อ่าน 236 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างห้องเรียนพิเศษ MEP
24 ก.ย. 2558
อ่าน 662 ครั้ง

ประกาศ ผลการสรรหาฯ ครูอัตราจ้าง ห้องเรียน MEP
28 พ.ค 2558
อ่าน 447 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เข้ารับการสรรหาฯ ครูอัตราจ้าง ห้องเรียน MEP
27 พ.ค 2558
อ่าน 233 ครั้ง

รับสมัครครูอัตราจ้างห้องเรียน MEP
19 พ.ค 2558
อ่าน 568 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา
27 ก.พ. 2556
อ่าน 611 ครั้ง

  1   |