โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

เกียรติรางวัล > ระดับจังหวัด
วันที่ ชื่อกิจกรรม รางวัล ระดับจังหวัด ระดับผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อ สถานที่ แนบไฟร์
21/2/2013 ฟุตบอลเยาวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 เกียรติบัตร ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น นักเรียน เด็กชายนทีธร เคนวัน จังหวัดขอนแก่น
21/2/2013 ฟุตบอลเยาวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 เกียรติบัตร ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น นักเรียน เด็กชายวีรชาติ พลหล้า จังหวัดขอนแก่น
21/2/2013 ฟุตบอลเยาวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 เกียรติบัตร ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น นักเรียน เด็กชายนราทิป นาจันทัด จังหวัดขอนแก่น
21/2/2013 ฟุตบอลเยาวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 เกียรติบัตร ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น นักเรียน เด็กชายสิทธิชัย ประนัดสุดจ่า จังหวัดขอนแก่น
21/2/2012 ฟุตบอลเยาวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 เกียรติบัตร ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น นักเรียน เด็กชายนิติภูมิ โพธิ์จาค จังหวัดขอนแก่น
21/2/2013 ฟุตบอลเยาวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 เกียรติบัตร ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น นักเรียน เด็กชายพีระพล แซ่หวู จังหวัดขอนแก่น