โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2560
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

สถิติการใช้งานรายเดือน
เดือน ปี

ข้อมูลรายเดือนกุมภาพันธ์
วันนี้ 29 คน
เมื่อวาน 119 คน
กุมภาพันธ์ 17611 คน
ปีนี้ 53909 คน
ทั้งหมด 562194 คน
IP วัน - เวลา
46.229.168.74 1 นาที ที่แล้ว
46.229.168.78 13 วินาที ที่แล้ว
54.90.202.184 38 วินาที ที่แล้ว
46.229.168.77 นาที ที่แล้ว
46.229.168.80 2 นาที ที่แล้ว
40.77.167.50 นาที ที่แล้ว
46.229.168.68 นาที ที่แล้ว
46.229.168.67 5 นาที ที่แล้ว
46.229.168.76 38 วินาที ที่แล้ว
46.229.168.79 6 นาที ที่แล้ว
46.229.168.65 6 นาที ที่แล้ว
46.229.168.75 2 นาที ที่แล้ว
216.244.66.229 12 นาที ที่แล้ว
40.77.167.76 18 นาที ที่แล้ว
157.55.39.52 18 นาที ที่แล้ว
223.206.235.111 17 นาที ที่แล้ว
58.8.99.146 47 นาที ที่แล้ว
223.206.235.111 42 นาที ที่แล้ว
46.229.164.100 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
46.229.170.197 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
178.154.171.2 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
213.180.203.22 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
5.9.89.170 6 ชั่วโมง ที่แล้ว
182.232.224.189 8 ชั่วโมง ที่แล้ว
157.55.39.52 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
62.210.157.129 10 ชั่วโมง ที่แล้ว
202.29.178.63 11 ชั่วโมง ที่แล้ว
223.24.178.114 12 ชั่วโมง ที่แล้ว
216.244.66.229 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
37.252.14.101 13 ชั่วโมง ที่แล้ว