โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

สถิติการใช้งานรายเดือน
เดือน ปี

ข้อมูลรายเดือนธันวาคม
วันนี้ 2578 คน
เมื่อวาน 731 คน
ธันวาคม 14723 คน
ปีนี้ 397825 คน
ทั้งหมด 906110 คน
IP วัน - เวลา
54.164.198.240 6 วินาที ที่แล้ว
66.249.71.12 8 นาที ที่แล้ว
66.249.71.13 8 นาที ที่แล้ว
54.36.148.121 9 นาที ที่แล้ว
157.55.39.122 17 นาที ที่แล้ว
64.233.173.35 29 นาที ที่แล้ว
64.233.173.32 35 นาที ที่แล้ว
54.36.148.83 42 นาที ที่แล้ว
207.241.229.33 42 นาที ที่แล้ว
54.36.148.220 44 นาที ที่แล้ว
46.4.60.249 46 นาที ที่แล้ว
54.36.149.12 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.169 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
207.241.231.171 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.66 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.112 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
46.229.168.133 14 นาที ที่แล้ว
46.229.168.143 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.194 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.25 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
207.180.204.9 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.158 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.230 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.167 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.30 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.89 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.173 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
46.229.168.145 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.58 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.45 4 ชั่วโมง ที่แล้ว