โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

สถิติการใช้งานรายเดือน
เดือน ปี

ข้อมูลรายเดือนตุลาคม
วันนี้ 31 คน
เมื่อวาน 1896 คน
ตุลาคม 22594 คน
ปีนี้ 336249 คน
ทั้งหมด 844534 คน
IP วัน - เวลา
54.145.83.79 วินาที ที่แล้ว
142.4.218.156 5 นาที ที่แล้ว
40.77.167.22 นาที ที่แล้ว
207.46.13.217 42 นาที ที่แล้ว
94.130.64.80 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
122.238.153.158 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
106.11.158.199 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
40.77.167.89 42 นาที ที่แล้ว
216.244.66.247 31 นาที ที่แล้ว
171.6.247.37 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
182.53.6.204 5 ชั่วโมง ที่แล้ว
66.249.71.139 5 ชั่วโมง ที่แล้ว
66.102.6.99 6 ชั่วโมง ที่แล้ว
66.249.71.32 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
66.249.71.141 6 ชั่วโมง ที่แล้ว
69.30.198.178 7 ชั่วโมง ที่แล้ว
40.77.167.22 7 ชั่วโมง ที่แล้ว
157.55.39.32 6 ชั่วโมง ที่แล้ว
40.77.167.89 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
95.216.2.253 8 ชั่วโมง ที่แล้ว
87.250.224.99 8 ชั่วโมง ที่แล้ว
87.250.224.99 8 ชั่วโมง ที่แล้ว
180.76.15.24 9 ชั่วโมง ที่แล้ว
180.76.15.141 9 ชั่วโมง ที่แล้ว
180.76.15.9 9 ชั่วโมง ที่แล้ว
95.216.20.167 9 ชั่วโมง ที่แล้ว
207.46.13.217 6 ชั่วโมง ที่แล้ว
159.65.175.107 12 ชั่วโมง ที่แล้ว
49.48.244.216 12 ชั่วโมง ที่แล้ว
5.101.172.114 13 ชั่วโมง ที่แล้ว