โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2560
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

สถิติการใช้งานรายเดือน
เดือน ปี

ข้อมูลรายเดือนเมษายน
วันนี้ 265 คน
เมื่อวาน 537 คน
เมษายน 30563 คน
ปีนี้ 132175 คน
ทั้งหมด 640460 คน
IP วัน - เวลา
54.162.105.6 1 วินาที ที่แล้ว
54.36.149.61 2 นาที ที่แล้ว
54.36.149.104 15 นาที ที่แล้ว
54.36.148.140 21 นาที ที่แล้ว
54.36.149.66 25 นาที ที่แล้ว
202.29.232.243 24 นาที ที่แล้ว
54.36.148.154 43 นาที ที่แล้ว
54.36.148.218 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
144.76.29.66 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
223.206.233.254 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.22 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.149.22 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.149.107 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.212 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.244 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.124 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.239 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.98 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
51.15.49.27 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.255 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.35 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.195 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.149.24 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.184 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
46.229.168.83 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.149.57 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.181 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
157.55.39.4 5 ชั่วโมง ที่แล้ว
207.46.13.79 5 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.132 5 ชั่วโมง ที่แล้ว