โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ห้องเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

สถิติการใช้งานรายเดือน
เดือน ปี

ข้อมูลรายเดือนกรกฎาคม
วันนี้ 86 คน
เมื่อวาน 1745 คน
กรกฎาคม 24535 คน
ปีนี้ 231718 คน
ทั้งหมด 740003 คน
IP วัน - เวลา
54.162.123.74 34 วินาที ที่แล้ว
134.249.50.5 15 นาที ที่แล้ว
87.250.224.99 29 นาที ที่แล้ว
87.250.224.99 29 นาที ที่แล้ว
69.30.226.234 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
216.244.66.247 7 นาที ที่แล้ว
66.249.79.96 53 นาที ที่แล้ว
66.249.79.103 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
40.77.167.134 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
157.55.39.41 3 ชั่วโมง ที่แล้ว
66.249.79.99 53 นาที ที่แล้ว
88.198.33.145 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
58.10.17.122 5 ชั่วโมง ที่แล้ว
223.24.183.22 5 ชั่วโมง ที่แล้ว
46.229.168.81 6 ชั่วโมง ที่แล้ว
46.229.168.66 6 ชั่วโมง ที่แล้ว
69.30.213.82 6 ชั่วโมง ที่แล้ว
180.76.15.26 9 ชั่วโมง ที่แล้ว
37.9.113.163 9 ชั่วโมง ที่แล้ว
171.98.98.202 10 ชั่วโมง ที่แล้ว
51.15.146.39 11 ชั่วโมง ที่แล้ว
171.5.180.145 16 ชั่วโมง ที่แล้ว
69.30.210.242 16 ชั่วโมง ที่แล้ว
134.249.50.185 17 ชั่วโมง ที่แล้ว
87.250.224.99 9 ชั่วโมง ที่แล้ว
1.47.9.70 19 ชั่วโมง ที่แล้ว
23.101.169.3 18 ชั่วโมง ที่แล้ว
52.53.201.78 20 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.173.35.129 19 ชั่วโมง ที่แล้ว
78.46.149.254 21 ชั่วโมง ที่แล้ว