โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2561
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

สถิติการใช้งานรายเดือน
เดือน ปี

ข้อมูลรายเดือนกุมภาพันธ์
วันนี้ 2378 คน
เมื่อวาน 2798 คน
กุมภาพันธ์ 41248 คน
ปีนี้ 88872 คน
ทั้งหมด 1016192 คน
IP วัน - เวลา
54.226.23.160 5 วินาที ที่แล้ว
46.229.168.130 นาที ที่แล้ว
54.36.148.171 นาที ที่แล้ว
54.36.148.67 นาที ที่แล้ว
54.36.148.165 5 นาที ที่แล้ว
54.36.149.18 7 นาที ที่แล้ว
54.36.150.76 7 นาที ที่แล้ว
54.36.149.76 11 นาที ที่แล้ว
54.36.149.39 17 นาที ที่แล้ว
54.36.148.145 24 นาที ที่แล้ว
54.36.148.79 30 นาที ที่แล้ว
40.77.167.91 32 นาที ที่แล้ว
46.248.190.42 48 นาที ที่แล้ว
54.36.150.185 56 นาที ที่แล้ว
54.36.149.99 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.150.119 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.211 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
118.173.226.234 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.29 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.118 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.150.87 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
46.229.168.149 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.150.86 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.150.24 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.150.93 เมื่อ ชั่วโมง ที่แล้ว
147.92.137.135 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
147.92.137.188 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.150.111 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.150.151 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
54.36.148.48 2 ชั่วโมง ที่แล้ว