โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2559
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

เว็บเพื่อนบ้านสพป.ขอนแก่น เขต 5
 • สายตรง ผอ. เขต
 • E-office
 • หนังสือราชการ
 • เครือข่ายแมงมุม
 • ศูนย์รวมสื่อ
 • E-From
 • ดาว์นโหลดสลิปเงินเดือน
 • ปฏิทินกิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน
 • ทำเนียบผู้บริหาร

 • สถิติการเข้าชม
  ip ของคุณ คือ 54.242.9.97
  ออนไลน์ 1
  วันนี้ 799
  เมื่อวาน 1377
  เดือนนี้ 21917
  ปีนี้ 248502
  ทั้งหมด 1018034
  แสดงกราฟ
  ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์

  การอบรมปฏิบัติการ SchoolMIS ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง
  อ่าน : 34
  วันที่ : 25 ส.ค. 2559 16:35:55
  โยธาธิการและผังเมือง ตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกีบรติฯ
  อ่าน : 27
  วันที่ : 23 ส.ค. 2559 16:52:25
  วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  อ่าน : 32
  วันที่ : 23 ส.ค. 2559 13:01:02
  12 สิงหา มหาราชินี ปีพุทธศักราช 2559
  อ่าน : 34
  วันที่ : 23 ส.ค. 2559 12:41:26
  วันแม่แห่งชาติ
  อ่าน : 47
  วันที่ : 22 ส.ค. 2559 16:36:47
  ร่วมเป็นคณะทำงานในฐานะเลขานุการผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
  อ่าน : 24
  วันที่ : 22 ส.ค. 2559 16:19:02
  EP/MEP Open House 2016
  อ่าน : 40
  วันที่ : 22 ส.ค. 2559 13:02:42
  เดินรณรงค์ ออกเสียงประชามติ
  อ่าน : 34
  วันที่ : 19 ส.ค. 2559 13:26:31
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
  อ่าน : 32
  วันที่ : 18 ส.ค. 2559 17:17:14
  ประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
  อ่าน : 94
  วันที่ : 15 ก.ค. 2559 16:09:29
  ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
  อ่าน : 70
  วันที่ : 14 ก.ค. 2559 17:35:41
  คุณครูจุไรรัตน์ ทาระสา ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
  อ่าน : 50
  วันที่ : 14 ก.ค. 2559 17:11:31

     คุณครูจุไรรัตน์ ทาระสา ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 50 14 ก.ค. 2559 17:11:31
     ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คุณธรรม ค้ำคูณคุณภาพ โครงการวิถีพุทธ วิถีไทย 60 5 ก.ค. 2559 17:37:34
     วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 82 5 ก.ค. 2559 17:21:29
     ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 95 24 มิ.ย. 2559 17:26:39
     หนึ่งล้านกองบุญเทิดทูนองค์ราชัน 60 20 มิ.ย. 2559 16:49:40
     การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง 48 20 มิ.ย. 2559 16:28:53
     กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ระดับศูนย์เครือข่าย 45 15 มิ.ย. 2559 16:46:05
     โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน 57 13 มิ.ย. 2559 16:27:51
     พิธีไหว้ครู 97 13 มิ.ย. 2559 16:15:15
     เกียรติยศ เราสร้างเองได้ ปีการศึกษา 2558 53 6 มิ.ย. 2559 17:33:49
     กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง และ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 48 6 มิ.ย. 2559 17:15:55
     อบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เมื่อเข้าสู่ AEC 57 6 มิ.ย. 2559 16:17:16
     วันวิสาขบูชา 62 6 มิ.ย. 2559 12:39:42
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 63 6 มิ.ย. 2559 12:11:53
     พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 เต็ม 100 คะแนน 49 6 มิ.ย. 2559 11:10:00
     รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 36 1 มิ.ย. 2559 13:03:11
     ประกาศผล การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 46 31 พ.ค 2559 15:49:21
     รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. 41 31 พ.ค 2559 12:54:12
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียน MEP 1-4 101 31 มี.ค. 2559 16:36:36
     อบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ฯ 57 31 มี.ค. 2559 16:22:31
     ตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 41 31 มี.ค. 2559 16:06:48
     ค่าย รด.น้อย กองร้อยอนุบาล 57 31 มี.ค. 2559 15:59:13
     ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 53 31 มี.ค. 2559 15:46:02
     ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 78 14 มี.ค. 2559 17:33:57
     ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง 51 14 มี.ค. 2559 16:28:52

  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน

 •    14 ธ.ค. 2558    ร.ร.บ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ BBL

 •    29 ก.ค. 2558    สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ BBL

 •    27 ก.ค. 2558    กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย/สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2

 •    17 ก.ค. 2558    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

 •    12 ก.ย. 2556    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 • ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
 • << กันยายน 2559 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  

  Webboard
  กระทู้ อ่าน/ตอบ วันที่
  วิธีตั้งกระทู้ถาม - ตอบ โดย 821 / 4 พุธ 06 มิถุนายน 2555
  ปัญหา เด็กแกล้งกันใน รร โดย 532 / 1 พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2555
  เชิญสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สู่ TABLET และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ โดย 425 / 0 พุธ 20 มีนาคม 2556
  การอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดย 344 / 1 พุธ 14 สิงหาคม 2556
  ค่าย Thai Fun Camp 2013 นักเรียนได้รับความรู้และสนุกมาก โดย 247 / 1 ศุกร์ 30 สิงหาคม 2556
  ขอชมผลงาน E book โดย 293 / 1 พฤหัสบดี 19 กันยายน 2556
  แนวข้อสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกตำแหน่ง โดย 43 / 0 จันทร์ 02 พฤษภาคม 2559
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) พร้อมครุภัณฑ์ โดย 246 / 0 ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2557
  เสนอแนวความคิดในการใช้ประตูทางเข้าโรงเรียน โดย 120 / 0 จันทร์ 22 มิถุนายน 2558
  ด่วน!!วันนี้ youngmea แจกทุนการศึกษาให้น้องๆ เพียงแค่ถ่ายรูป. โดย 12 / 0 ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559


  ห้องแสดงภาพ


  ครูตู้สัญจร เฉลิมพระเกียรติ ภาคอีสาน สพป.ขก.5
  [40 รูป]

  ศูนย์ PEER อำเภอหนองนาคำ ศึกษาดูงานห้องเรียน MEP
  [15 รูป]

  โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้าน ICT
  [22 รูป]

  การอบรมปฏิบัติการ SchoolMIS ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง
  [16 รูป]

  วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  [51 รูป]

  พิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี
  [28 รูป]