โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

เว็บเพื่อนบ้านสพป.ขอนแก่น เขต 5
 • สายตรง ผอ. เขต
 • E-office
 • หนังสือราชการ
 • เครือข่ายแมงมุม
 • ศูนย์รวมสื่อ
 • E-From
 • ดาว์นโหลดสลิปเงินเดือน
 • ปฏิทินกิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน
 • ทำเนียบผู้บริหาร

 • สถิติการเข้าชม
  ip ของคุณ คือ 54.146.230.149
  ออนไลน์ 11
  วันนี้ 173
  เมื่อวาน 203
  เดือนนี้ 35753
  ปีนี้ 130921
  ทั้งหมด 900453
  แสดงกราฟ
  ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์

  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  อ่าน : 19
  วันที่ : 31 มี.ค. 2559 15:46:02
  ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
  อ่าน : 33
  วันที่ : 14 มี.ค. 2559 17:33:57
  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง
  อ่าน : 27
  วันที่ : 14 มี.ค. 2559 16:28:52
  ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2558
  อ่าน : 41
  วันที่ : 14 มี.ค. 2559 16:11:19
  Open House 2016
  อ่าน : 37
  วันที่ : 11 มี.ค. 2559 15:57:15
  ค่ายติว O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
  อ่าน : 48
  วันที่ : 8 มี.ค. 2559 16:39:33
  ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  อ่าน : 54
  วันที่ : 8 มี.ค. 2559 16:20:19
  การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  อ่าน : 78
  วันที่ : 19 ก.พ. 2559 16:14:26
  ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
  อ่าน : 56
  วันที่ : 16 ก.พ. 2559 16:23:45
  พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระมงคลวราจารย์ (หลวงปู่ธีร์ เขมจารี) และพระครูศรีปัญญาประโชติ(หลวงพ่อผอง ถิรญาโณ)
  อ่าน : 51
  วันที่ : 16 ก.พ. 2559 10:45:29
  English Camp 2016
  อ่าน : 52
  วันที่ : 11 ก.พ. 2559 16:19:30
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เครือข่าย 40,000 ห้องเรียน มุ่งมั่นสานฝัน O-NET
  อ่าน : 61
  วันที่ : 11 ก.พ. 2559 09:33:38

     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เครือข่าย 40,000 ห้องเรียน มุ่งมั่นสานฝัน O-NET 61 11 ก.พ. 2559 09:33:38
     การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 57 27 ม.ค. 2559 16:33:05
     ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราโมทย์ ศรีชมชื่น 94 27 ม.ค. 2559 16:14:44
     โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง เดินทางมาส่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สมศักดิ์ จันทร์รักษ์ 63 20 ม.ค. 2559 11:23:18
     มอบช่อดอกไม้ ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน นฤมล เวียงยศ 56 20 ม.ค. 2559 10:32:18
     วันครู 2559 93 20 ม.ค. 2559 09:41:55
     สวัสดีปีใหม่ 2559 54 15 ม.ค. 2559 16:58:53
     เลี้ยงส่งบุคลากรย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนแห่งใหม่ 60 15 ม.ค. 2559 13:50:47
     ยินดีต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาย้ายมาปฏืบัตืราชการที่ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 65 10 ม.ค. 2559 15:07:54
     ส่งคุณครูจินตนา ทินแท่น ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนท่าศาลาวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 53 10 ม.ค. 2559 14:54:59
     ภูเวียงเกมส์ 77 8 ม.ค. 2559 18:19:58
     ร่วมวางดอกไม้จันทน์ พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยายก 69 17 ธ.ค. 2558 16:14:54
     นับวัน สานฝัน O-NET ปีการศึกษา 2558 62 16 ธ.ค. 2558 11:59:31
     ร.ร.บ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ BBL 46 16 ธ.ค. 2558 11:48:27
     Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 69 16 ธ.ค. 2558 11:28:52
     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 98 16 ธ.ค. 2558 11:17:55
     วันพ่อแห่งชาติ 57 16 ธ.ค. 2558 10:57:54
     พิธีมอบเสื้อสามารถ ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคฯ 47 16 ธ.ค. 2558 09:16:15
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 เยี่ยมชมโรงเรียน 68 16 ธ.ค. 2558 09:04:54
     วันลอยกระทง 149 27 พ.ย. 2558 09:18:05
     วันวชิราวุธ 92 25 พ.ย. 2558 14:34:30
     ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 111 25 พ.ย. 2558 12:30:39
     งานเลี้ยงต้อนรับคุณครูคนใหม่ ห้องเรียน MEPและเลี้ยงส่ง รองนิรุจน์ นครศรี 113 25 พ.ย. 2558 12:04:30
     การอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้น ความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) 130 25 พ.ย. 2558 11:18:37
     วันปิยมหาราช 77 6 พ.ย. 2558 13:44:34

  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน

 •    14 ธ.ค. 2558    ร.ร.บ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ BBL

 •    29 ก.ค. 2558    สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ BBL

 •    27 ก.ค. 2558    กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย/สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2

 •    17 ก.ค. 2558    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

 •    12 ก.ย. 2556    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 • ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
 • << เมษายน 2559 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

  Webboard
  กระทู้ อ่าน/ตอบ วันที่
  วิธีตั้งกระทู้ถาม - ตอบ โดย 782 / 4 พุธ 06 มิถุนายน 2555
  ปัญหา เด็กแกล้งกันใน รร โดย 504 / 1 พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2555
  เชิญสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สู่ TABLET และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ โดย 396 / 0 พุธ 20 มีนาคม 2556
  การอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดย 326 / 1 พุธ 14 สิงหาคม 2556
  ค่าย Thai Fun Camp 2013 นักเรียนได้รับความรู้และสนุกมาก โดย 220 / 1 ศุกร์ 30 สิงหาคม 2556
  ขอชมผลงาน E book โดย 265 / 1 พฤหัสบดี 19 กันยายน 2556
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) พร้อมครุภัณฑ์ โดย 216 / 0 ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2557
  เสนอแนวความคิดในการใช้ประตูทางเข้าโรงเรียน โดย 84 / 0 จันทร์ 22 มิถุนายน 2558


  ห้องแสดงภาพ


  Open House 2016
  [43 รูป]

  ค่ายติว O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
  [55 รูป]

  ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  [34 รูป]

  ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
  [26 รูป]

  พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระมงคลวราจารย์ (หลวงปู่ธีร์ เขมจารี) และพระครูศรีปัญญาประโชติ(หลวงพ่อผอง ถิรญาโณ)
  [16 รูป]

  English Camp 2016
  [59 รูป]