โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

เว็บเพื่อนบ้านสพป.ขอนแก่น เขต 5
 • สายตรง ผอ. เขต
 • E-office
 • หนังสือราชการ
 • เครือข่ายแมงมุม
 • ศูนย์รวมสื่อ
 • E-From
 • ดาว์นโหลดสลิปเงินเดือน
 • ปฏิทินกิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน
 • ทำเนียบผู้บริหาร

 • สถิติการเข้าชม
  ip ของคุณ คือ 54.162.157.136
  ออนไลน์ 11
  วันนี้ 566
  เมื่อวาน 804
  เดือนนี้ 9196
  ปีนี้ 172693
  ทั้งหมด 554649
  แสดงกราฟ
  ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์

  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  อ่าน : 73
  วันที่ : 26 มิ.ย. 2558 14:25:39
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผลการนำ Asean curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติของโรงเรียต้นแบบฯ
  อ่าน : 49
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2558 18:39:15
  เกียรติยศ เราสร้างเองได้
  อ่าน : 52
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2558 17:31:13
  นิทรรศการ กึ่งทศวรรษความร่วมมือ อบจ. สพป. ขอนแก่น เขต 5 เกียรติยศเราสร้างเองได้ฯ
  อ่าน : 47
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2558 17:07:19
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
  อ่าน : 64
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2558 16:37:15
  สวดอภิธรรมศพ มารดาของพระครูเขมวุฒิกร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  อ่าน : 66
  วันที่ : 3 มิ.ย. 2558 17:40:01
  วันคล้ายวันเกิดคุณครูเดือนเมษายน-พฤษภาคม
  อ่าน : 77
  วันที่ : 29 พ.ค 2558 16:56:21
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาเซียน
  อ่าน : 77
  วันที่ : 29 พ.ค 2558 16:48:17
  ประชุมคณะดำเนินงาน ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง การกรอกข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2558
  อ่าน : 47
  วันที่ : 29 พ.ค 2558 16:37:19
  ประกาศ ผลการสรรหาฯ ครูอัตราจ้าง ห้องเรียน MEP
  อ่าน : 64
  วันที่ : 28 พ.ค 2558 16:18:59
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เข้ารับการสรรหาฯ ครูอัตราจ้าง ห้องเรียน MEP
  อ่าน : 86
  วันที่ : 27 พ.ค 2558 16:18:03
  การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ คุณครูนวรัตน์ พลสาร และคุณครูไอรินทร์ เกษมาลา
  อ่าน : 81
  วันที่ : 21 พ.ค 2558 16:52:44

     การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ คุณครูนวรัตน์ พลสาร และคุณครูไอรินทร์ เกษมาลา 81 21 พ.ค 2558 16:52:44
     รับสมัครครูอัตราจ้างห้องเรียน MEP 159 19 พ.ค 2558 17:58:20
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 104 17 พ.ค 2558 11:04:08
     ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 76 29 เม.ย. 2558 22:06:09
     ร่วมรดนำ้ดำหัว สรงน้ำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียน 105 11 เม.ย. 2558 13:20:52
     สวดอภิธรรมศพ คุณครูสุมาลี ผานิชกุล ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 85 11 เม.ย. 2558 12:47:06
     พิธีมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 118 9 เม.ย. 2558 14:33:02
     ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน MEP 4 117 3 เม.ย. 2558 15:19:29
     นายยงยุทธ พรหมแก้ว รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 111 20 มี.ค. 2558 12:35:52
     ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 121 20 มี.ค. 2558 12:00:13
     เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และครูชาวต่างชาติ 123 20 มี.ค. 2558 11:26:47
     พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 199 20 มี.ค. 2558 11:01:36
     พิธีมอบเกียรติบัตร รด.น้อยกองร้อยอนุบาล ปีการศึกษา 2557 85 20 มี.ค. 2558 10:12:08
     การแข่งขันกีฬาภายใน "NKL GAMES 2014" 272 13 มี.ค. 2558 12:36:47
     ประเมินโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายปฐมวัย 104 10 มี.ค. 2558 14:35:09
     "เก็บเกี่ยวผลผลิต" แสดงผลงานนักเรียน/รับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 135 6 มี.ค. 2558 16:19:28
     ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 122 19 ก.พ. 2558 14:51:00
     English Camp 2014 138 19 ก.พ. 2558 13:57:03
     ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2557 188 9 ก.พ. 2558 10:56:29
     อบรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 111 5 ก.พ. 2558 13:25:55
     ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 175 5 ก.พ. 2558 11:30:37
     การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 326 2 ก.พ. 2558 12:16:33
     โค้งสุดท้าย ติว O-net 168 30 ม.ค. 2558 16:39:05
     ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ O-net ปีการศึกษา 2557 อำเภอภูเวียง เวียงเก่า หนองนาคำ 78 30 ม.ค. 2558 16:15:20
     ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ BBL 110 17 ม.ค. 2558 13:26:22

  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน

 •    12 ก.ย. 2556    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 •    3 ก.ค. 2556    โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา ตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 •    24 มิ.ย. 2556    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 •    27 ก.พ. 2556    คณะครูจากโรงเรียนในอำเภอบ้านแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

 •    7 ก.ย. 2555    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตก์ เขต 2

 • ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
 • << กรกฏาคม 2558 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Webboard
  กระทู้ อ่าน/ตอบ วันที่
  วิธีตั้งกระทู้ถาม - ตอบ โดย 714 / 4 พุธ 06 มิถุนายน 2555
  ปัญหา เด็กแกล้งกันใน รร โดย 437 / 1 พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2555
  เชิญสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สู่ TABLET และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ โดย 337 / 0 พุธ 20 มีนาคม 2556
  การอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดย 260 / 1 พุธ 14 สิงหาคม 2556
  ค่าย Thai Fun Camp 2013 นักเรียนได้รับความรู้และสนุกมาก โดย 166 / 1 ศุกร์ 30 สิงหาคม 2556
  ขอชมผลงาน E book โดย 208 / 1 พฤหัสบดี 19 กันยายน 2556
  ตู้น้ำมันหยอดเหรียญราคาประหยัดเพียง 25,000 บาท โดย 131 / 0 อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2557
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) พร้อมครุภัณฑ์ โดย 149 / 0 ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2557
  มาแล้วครับ!! กับคอร์สสัมนาฟรีกับวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ โดย 88 / 0 ศุกร์ 09 พฤษภาคม 2557
  เสนอแนวความคิดในการใช้ประตูทางเข้าโรงเรียน โดย 10 / 0 จันทร์ 22 มิถุนายน 2558


  ห้องแสดงภาพ


  สพป.อุดรธานี เขต 3 ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบ BBL
  [20 รูป]

  โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ BBL
  [13 รูป]

  กลุ่มโรงเรียน อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ BBL
  [19 รูป]

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
  [10 รูป]

  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  [25 รูป]

  การอบรมเชิงปฏืบัติการ เพื่อขยายผลการนำ Asean curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติของโรงเรียต้นแบบฯ
  [8 รูป]