โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

เว็บเพื่อนบ้านสพป.ขอนแก่น เขต 5
 • สายตรง ผอ. เขต
 • E-office
 • หนังสือราชการ
 • เครือข่ายแมงมุม
 • ศูนย์รวมสื่อ
 • E-From
 • ดาว์นโหลดสลิปเงินเดือน
 • ปฏิทินกิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน
 • ทำเนียบผู้บริหาร

 • สถิติการเข้าชม
  ip ของคุณ คือ 54.162.199.125
  ออนไลน์ 1
  วันนี้ 127
  เมื่อวาน 474
  เดือนนี้ 31483
  ปีนี้ 200138
  ทั้งหมด 969670
  แสดงกราฟ
  ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์

  วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
  อ่าน : 36
  วันที่ : 5 ก.ค. 2559 17:21:29
  ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
  อ่าน : 38
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2559 17:26:39
  หนึ่งล้านกองบุญเทิดทูนองค์ราชัน
  อ่าน : 28
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 16:49:40
  การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง
  อ่าน : 25
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 16:28:53
  กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ระดับศูนย์เครือข่าย
  อ่าน : 32
  วันที่ : 15 มิ.ย. 2559 16:46:05
  โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน
  อ่าน : 36
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2559 16:27:51
  พิธีไหว้ครู
  อ่าน : 57
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2559 16:15:15
  เกียรติยศ เราสร้างเองได้ ปีการศึกษา 2558
  อ่าน : 26
  วันที่ : 6 มิ.ย. 2559 17:33:49
  กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง และ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
  อ่าน : 31
  วันที่ : 6 มิ.ย. 2559 17:15:55
  อบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เมื่อเข้าสู่ AEC
  อ่าน : 28
  วันที่ : 6 มิ.ย. 2559 16:17:16
  วันวิสาขบูชา
  อ่าน : 31
  วันที่ : 6 มิ.ย. 2559 12:39:42
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  อ่าน : 34
  วันที่ : 6 มิ.ย. 2559 12:11:53

     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 34 6 มิ.ย. 2559 12:11:53
     พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 เต็ม 100 คะแนน 25 6 มิ.ย. 2559 11:10:00
     รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 20 1 มิ.ย. 2559 13:03:11
     ประกาศผล การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 30 31 พ.ค 2559 15:49:21
     รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. 18 31 พ.ค 2559 12:54:12
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียน MEP 1-4 77 31 มี.ค. 2559 16:36:36
     อบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ฯ 39 31 มี.ค. 2559 16:22:31
     ตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 27 31 มี.ค. 2559 16:06:48
     ค่าย รด.น้อย กองร้อยอนุบาล 33 31 มี.ค. 2559 15:59:13
     ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 30 31 มี.ค. 2559 15:46:02
     ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 57 14 มี.ค. 2559 17:33:57
     ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง 43 14 มี.ค. 2559 16:28:52
     ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2558 62 14 มี.ค. 2559 16:11:19
     Open House 2016 63 11 มี.ค. 2559 15:57:15
     ค่ายติว O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 56 8 มี.ค. 2559 16:39:33
     ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 69 8 มี.ค. 2559 16:20:19
     การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 106 19 ก.พ. 2559 16:14:26
     ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 77 16 ก.พ. 2559 16:23:45
     พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระมงคลวราจารย์ (หลวงปู่ธีร์ เขมจารี) และพระครูศรีปัญญาประโชติ(หลวงพ่อผอง ถิรญาโณ) 62 16 ก.พ. 2559 10:45:29
     English Camp 2016 89 11 ก.พ. 2559 16:19:30
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เครือข่าย 40,000 ห้องเรียน มุ่งมั่นสานฝัน O-NET 79 11 ก.พ. 2559 09:33:38
     การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 79 27 ม.ค. 2559 16:33:05
     ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราโมทย์ ศรีชมชื่น 121 27 ม.ค. 2559 16:14:44
     โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง เดินทางมาส่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สมศักดิ์ จันทร์รักษ์ 72 20 ม.ค. 2559 11:23:18
     มอบช่อดอกไม้ ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน นฤมล เวียงยศ 76 20 ม.ค. 2559 10:32:18

  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน

 •    14 ธ.ค. 2558    ร.ร.บ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ BBL

 •    29 ก.ค. 2558    สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ BBL

 •    27 ก.ค. 2558    กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย/สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2

 •    17 ก.ค. 2558    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

 •    12 ก.ย. 2556    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 • ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
 • << กรกฏาคม 2559 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            

  Webboard
  กระทู้ อ่าน/ตอบ วันที่
  วิธีตั้งกระทู้ถาม - ตอบ โดย 798 / 4 พุธ 06 มิถุนายน 2555
  ปัญหา เด็กแกล้งกันใน รร โดย 519 / 1 พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2555
  เชิญสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สู่ TABLET และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ โดย 408 / 0 พุธ 20 มีนาคม 2556
  การอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดย 335 / 1 พุธ 14 สิงหาคม 2556
  ค่าย Thai Fun Camp 2013 นักเรียนได้รับความรู้และสนุกมาก โดย 238 / 1 ศุกร์ 30 สิงหาคม 2556
  ขอชมผลงาน E book โดย 282 / 1 พฤหัสบดี 19 กันยายน 2556
  แนวข้อสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกตำแหน่ง โดย 21 / 0 จันทร์ 02 พฤษภาคม 2559
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) พร้อมครุภัณฑ์ โดย 232 / 0 ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2557
  เสนอแนวความคิดในการใช้ประตูทางเข้าโรงเรียน โดย 101 / 0 จันทร์ 22 มิถุนายน 2558


  ห้องแสดงภาพ


  ประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
  [63 รูป]

  2559 เลี้ยงรับ งานวันเกิด
  [20 รูป]

  คุณครูจุไรรัตน์ ทาระสา ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
  [39 รูป]

  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คุณธรรม ค้ำคูณคุณภาพ โครงการวิถีพุทธ วิถีไทย
  [20 รูป]

  วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
  [40 รูป]

  ประชารัญร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
  [58 รูป]