โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้และการใช้
  เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
  ตราโรงเรียน
  รายชื่อนักเรียน 2559
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่การเดินทาง
  แผนที่ GIS
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

เว็บเพื่อนบ้านสพป.ขอนแก่น เขต 5
 • สายตรง ผอ. เขต
 • E-office
 • หนังสือราชการ
 • เครือข่ายแมงมุม
 • ศูนย์รวมสื่อ
 • E-From
 • ดาว์นโหลดสลิปเงินเดือน
 • ปฏิทินกิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน
 • ทำเนียบผู้บริหาร

 • สถิติการเข้าชม
  ip ของคุณ คือ 23.23.37.116
  ออนไลน์ 3
  วันนี้ 213
  เมื่อวาน 558
  เดือนนี้ 14364
  ปีนี้ 14364
  ทั้งหมด 1120772
  แสดงกราฟ
  ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์

  การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนยเครือข่ายโรงเรียนภูเวียง ครั้งที่ 2
  อ่าน : 10
  วันที่ : 4 ม.ค. 2560 11:41:05
  พิธีมอบเสื้อสามารถ นักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อ่าน : 17
  วันที่ : 3 ธ.ค. 2559 13:31:27
  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2559 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง
  อ่าน : 30
  วันที่ : 30 พ.ย. 2559 12:26:53
  วันวชิราวุธ ปี 2559
  อ่าน : 12
  วันที่ : 30 พ.ย. 2559 12:09:14
  รวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  อ่าน : 29
  วันที่ : 24 พ.ย. 2559 09:48:35
  ประเมินขั้นที่ 5 ลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
  อ่าน : 32
  วันที่ : 21 พ.ย. 2559 16:43:23
  พิธีมอบประกาศนียบัตร (โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย) ปี 2559
  อ่าน : 28
  วันที่ : 18 พ.ย. 2559 17:30:43
  นับวัน สานฝัน O-NET ปีการศึกษา 2559
  อ่าน : 27
  วันที่ : 17 พ.ย. 2559 16:15:04
  สวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  อ่าน : 29
  วันที่ : 17 พ.ย. 2559 13:12:14
  พิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  อ่าน : 22
  วันที่ : 17 พ.ย. 2559 11:04:50
  โครงการบวช ๙๙๙ ชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศล
  อ่าน : 25
  วันที่ : 17 พ.ย. 2559 10:47:45
  วันปิยมหาราช ประจำปี 2559
  อ่าน : 30
  วันที่ : 16 พ.ย. 2559 11:36:38

     วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 30 16 พ.ย. 2559 11:36:38
     ๖๐ ปีบนเส้นทางเกียรติยศ จากวันวาน...ถึงวันนี้ 44 14 พ.ย. 2559 09:49:58
     การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 23 8 พ.ย. 2559 10:08:30
     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ 90 27 ต.ค. 2559 15:07:35
     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง 46 27 ต.ค. 2559 14:20:02
     โครงการสัมมนาทางวิชาการฯ 27 27 ต.ค. 2559 12:49:30
     ครูตู้สัญจร เฉลิมพระเกียรติ ภาคอีสาน สพป.ขก.5 53 23 ก.ย. 2559 13:05:08
     ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 60 20 ก.ย. 2559 17:44:05
     ศูนย์ PEER อำเภอหนองนาคำ ศึกษาดูงานห้องเรียน MEP 56 20 ก.ย. 2559 13:04:17
     โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้าน ICT 90 29 ส.ค. 2559 16:26:58
     การอบรมปฏิบัติการ SchoolMIS ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง 92 25 ส.ค. 2559 16:35:55
     โยธาธิการและผังเมือง ตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกีบรติฯ 91 23 ส.ค. 2559 16:52:25
     วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 84 23 ส.ค. 2559 13:01:02
     12 สิงหา มหาราชินี ปีพุทธศักราช 2559 74 23 ส.ค. 2559 12:41:26
     วันแม่แห่งชาติ 80 22 ส.ค. 2559 16:36:47
     ร่วมเป็นคณะทำงานในฐานะเลขานุการผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 60 22 ส.ค. 2559 16:19:02
     EP/MEP Open House 2016 134 22 ส.ค. 2559 13:02:42
     เดินรณรงค์ ออกเสียงประชามติ 72 19 ส.ค. 2559 13:26:31
     กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 67 18 ส.ค. 2559 17:17:14
     ประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 142 15 ก.ค. 2559 16:09:29
     ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 122 14 ก.ค. 2559 17:35:41
     คุณครูจุไรรัตน์ ทาระสา ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 84 14 ก.ค. 2559 17:11:31
     ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คุณธรรม ค้ำคูณคุณภาพ โครงการวิถีพุทธ วิถีไทย 134 5 ก.ค. 2559 17:37:34
     วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 116 5 ก.ค. 2559 17:21:29
     ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 147 24 มิ.ย. 2559 17:26:39

  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน

 •    14 ธ.ค. 2558    ร.ร.บ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ BBL

 •    29 ก.ค. 2558    สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ BBL

 •    27 ก.ค. 2558    กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย/สพป.สกลนคร เขต 2 และ สพป.เลย เขต 2

 •    17 ก.ค. 2558    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

 •    12 ก.ย. 2556    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 • ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
 • << มกราคม 2560 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        

  Webboard
  กระทู้ อ่าน/ตอบ วันที่
  วิธีตั้งกระทู้ถาม - ตอบ โดย 843 / 4 พุธ 06 มิถุนายน 2555
  ปัญหา เด็กแกล้งกันใน รร โดย 549 / 1 พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2555
  เชิญสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สู่ TABLET และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ โดย 473 / 0 พุธ 20 มีนาคม 2556
  การอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดย 359 / 1 พุธ 14 สิงหาคม 2556
  ค่าย Thai Fun Camp 2013 นักเรียนได้รับความรู้และสนุกมาก โดย 260 / 1 ศุกร์ 30 สิงหาคม 2556
  ขอชมผลงาน E book โดย 306 / 1 พฤหัสบดี 19 กันยายน 2556
  แนวข้อสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกตำแหน่ง โดย 88 / 0 จันทร์ 02 พฤษภาคม 2559
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) พร้อมครุภัณฑ์ โดย 257 / 0 ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2557
  เสนอแนวความคิดในการใช้ประตูทางเข้าโรงเรียน โดย 164 / 0 จันทร์ 22 มิถุนายน 2558
  ด่วน!!วันนี้ youngmea แจกทุนการศึกษาให้น้องๆ เพียงแค่ถ่ายรูป. โดย 50 / 0 ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559


  ห้องแสดงภาพ


  ส่ง รองสมศักดิ์ จันทร์รักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  [12 รูป]

  ร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2560
  [80 รูป]

  พิธีบายศรีสู่ขวัญ ท่านรองสมศักดิ์ จันทร์รักษ์ คุณครูพัชยาภร์ พึ่งสว่าง และยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
  [94 รูป]

  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2560
  [50 รูป]

  การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนยเครือข่ายโรงเรียนภูเวียง ครั้งที่ 2
  [88 รูป]

  พิธีมอบเสื้อสามารถ นักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [40 รูป]