โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

หน้าแรก > ภาพแกลลอรี่

Merry christmas and Happy new year 2019
[82 รูป]

การแช่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561
[100 รูป]

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทย์ฯ คณิตฯ เทคโนฯ
[20 รูป]

Countdown O-NET ปีการศึกษา 2561
[24 รูป]

วันวชิราวุธ
[83 รูป]

การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนประถมศึกษา
[424 รูป]

วันปิยมหาราช
[22 รูป]

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9
[17 รูป]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์ฯ
[46 รูป]

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
[100 รูป]


[64 รูป]

รับคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
[68 รูป]

ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม ร้อยแก่นสินธุ์
[25 รูป]

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
[65 รูป]

EP/MEP open house 2018
[29 รูป]

รองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ
[16 รูป]

ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
[14 รูป]

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ปี 2561
[46 รูป]

วันแม่แห่งชาติ
[170 รูป]

ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุญทัน แพนดี
[192 รูป]

องชนะเลิศอันดับ 1 คณิตคิดเร็ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[2 รูป]

ทั้งหมด 1 รูป