โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

หน้าแรก > ภาพแกลลอรี่

พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประเพณีสงกรานต์ ปี 2561
[42 รูป]

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561
[66 รูป]

พิธีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง
[20 รูป]

บันทึกเทปโทรทัศน์ มองอีสานผ่าน NBT : ทักษะวิชาการเป็นเลิศ
[10 รูป]

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[127 รูป]

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รองฯปราโมทย์ ศรีชมชื่น
[37 รูป]

Open House 2018
[161 รูป]

English Camp 2018
[61 รูป]

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับ เพชร
[39 รูป]

ค่าย รด.น้อย กองร้อยอนุบาล
[30 รูป]

รับขวัญหลานสาว
[6 รูป]

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับประเทศ
[8 รูป]


[55 รูป]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[82 รูป]

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
[58 รูป]

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
[251 รูป]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ ปีใหม่ 2561
[34 รูป]

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561
[33 รูป]

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส สถานศึกษาสีขาว ระดับทอง
[5 รูป]

Happy New Year and Merry Chirstmas
[12 รูป]

สรุปการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคฯ
[9 รูป]

ทั้งหมด 1 รูป