ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายผ้าไทย

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 1 หน้า