ประกาศนโยบาย " ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้"

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 1 หน้า