ร่วมวางดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชการเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 1 หน้า