ร่วมเป็นคณะทำงานในฐานะเลขานุการผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 1 หน้า