พิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 2 หน้า