พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 3 หน้า