เดินทางไปส่ง นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 2 หน้า