พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 1 หน้า