ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 31 ม.ค. 2562 เปิดอ่าน 1306 ครั้ง

 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.๓/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.ราคากลาง
3.แบบสนามกีฬา ฟ.3/42
4.ปร.4,5
5.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
6.เอกสารประกวดราคา
7.รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (ฺBill of Quantities)