พิธีมอบเกียติบัตร ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 1 หน้า