ประชาสัมพันธ์

18 ส.ค. 2562
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
18 ส.ค. 2562
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
18 ส.ค. 2562
ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายธงชัย สุขสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
18 ส.ค. 2562
ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการ จี เอฟ สร้างปัญญา ห้องสมุด 3 ดี
18 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
16 ส.ค. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์แก่นหว้าเซิน ศึกษาดูงานการบริหารโรงเรียน