ประชาสัมพันธ์

22 ก.พ. 2563
พิธีมอบเหรียญและเกียรติบัตร
16 ก.พ. 2563
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรเปิดบ้านโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
10 ก.พ. 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10 ก.พ. 2563
รับมอบนโยบายด้านการศึกษาฯ หนุนเด็กไทยได้เรียนโค้ดดิ้ง
10 ก.พ. 2563
วันมาฆบูชา
17 ม.ค. 2563
วันครู ปีพุทธศักราช 2563