ประชาสัมพันธ์

10 ต.ค. 2562
เลี้ยงส่งคุณครูจิราพร โพธิญาณ ย้ายไปปฏิบัติงานในสถานที่แห่งใหม่
10 ต.ค. 2562
KKU เติมศักยภาพครู สู่ทักษะโค้ดดิ้ง
12 ก.ย. 2562
ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการเขตที่ ๑๒
25 ส.ค. 2562
EP/MEP OPEN HOUSE 2019
18 ส.ค. 2562
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
18 ส.ค. 2562
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง