ประชาสัมพันธ์

6 เม.ย. 2563
การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา
6 เม.ย. 2563
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
6 เม.ย. 2563
มอบเกียรติบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.
22 ก.พ. 2563
พิธีมอบเหรียญและเกียรติบัตร
16 ก.พ. 2563
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรเปิดบ้านโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
10 ก.พ. 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา