รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ห้องเรียนพิเศษ MEP)

วันที่ 22 ก.ค. 2563 เปิดอ่าน 1028 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ห้องเรียนพิเศษ MEP)