ให้กำลังใจและความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย

วันที่ 8 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองร่วมให้กำลังใจและความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย
#ภาพโดยบุคลากรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง