ทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
#ภาพโดยคุณครูวิลาสินี