พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 65 ครั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ร่วมในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566
#ภาพโดยบุคลากรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง