รับการนิเทศห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 87 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง รับการนิเทศห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยท่าน ศน.สมปอง จักรโนวัน และท่าน ศน.ศิขริน ตันเจียง