IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม

วันที่ 14 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 84 ครั้ง

IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
 
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
โดย นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับมอบรางวัล
สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ สมควรได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
จากนายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5