นิเทศการดำเนินการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 20 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 79 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรับการนิเทศการดำเนินการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและการนำผลการประกันคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากคณะดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
#ภาพโดยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง