กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย

วันที่ 28 ก.ค. 2566 เปิดอ่าน 20 ครั้ง

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย และนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันบอร์ดเกม ที่จังหวัดขอนแก่น
#ภาพโดยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง