การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ ปพ.ออนไลน์

วันที่ 28 ก.ค. 2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ ปพ.ออนไลน์
ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566
#ภาพโดยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง