วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 28 ก.ค. 2566 เปิดอ่าน 58 ครั้ง

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
ร่วมทำบุญเเละบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาส
วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครบรอบ 20 ปี ณ วัดศรีภูเวียง
#ภาพโดยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง