จัดนิทรรศการ คัดเลือก ก.ต.ป.น. ต้นแบบดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 ก.ค. 2566 เปิดอ่าน 59 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองร่วมจัดนิทรรศการ
คัดเลือก ก.ต.ป.น. ต้นแบบดีเด่น เขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5
#ภาพโดยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง