งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง

วันที่ 28 ก.ค. 2566 เปิดอ่าน 92 ครั้ง

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง
ได้รับเกียรติจาก นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประธานกล่าวเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
#ภาพโดยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างศิลาบ้านนาก้านเหลือง