นิเทศการจัดการเรียนการสอนเรียนรวมและงานสื่อคูปอง

วันที่ 29 ส.ค. 2566 เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
นำโดยท่านสุบิน ประสพบัว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะได้ออกนิเทศ ให้คำแนะนำ พร้อมรับฟังปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนเรียนรวมและงานสื่อคูปองของโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
#ภาพโดยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง