ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน น.ก.  น้ำตาล - เหลือง  น้ำตาล เหลือง  

สีประจำโรงเรียน สีน้ำตาล หมายถึง ความมั่นคง ความเป็นอมตะ

สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรือง แสงสว่างแห่งปัญญา 

ตราสัญลักษณ์
 
 


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมุนีศรีภูเวียง
คำขวัญ/ปรัชญาโรงเรียน

คำขวัญ วิชาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม ปรัชญา สุวิชา จริย สมฺ ปณฺโน ความรู้ดี ความประพฤติดี เป็นผู้เจริญ
 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นจามจุรี