วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ ๙

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 1 หน้า