ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างห้องเรียนพิเศษ MEP

วันที่ 24 ก.ย. 2558 เปิดอ่าน 1257 ครั้ง

 ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3