ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ห้องเรียน MEP)

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เปิดอ่าน 879 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 

เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)

ไฟล์เอกสาร