ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เรื่อง รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 11 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 701 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เรื่อง รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

ระหว่างวันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

# File..1