การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วันที่ 30 ส.ค. 2562 เปิดอ่าน 628 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) 
เปิดรับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น ณ ห้องประชุม MEP อาคารภูเวียงทอง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง