เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างห้องเรียน Mep

วันที่ 25 พ.ย. 2563 เปิดอ่าน 902 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างห้องเรียน Mep