การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูฯ ว PA

วันที่ 16 ก.ย. 2565 เปิดอ่าน 137 ครั้ง

วันที่ 10 กันยายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 (ว PA)

ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย