เกษียณอายุราชการ 2565

วันที่ 12 ต.ค. 2565 เปิดอ่าน 81 ครั้ง

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
คุณครูเดชา  สุจริต
คุณครูสมชาติ  อภัย
คุณครูสุรพล  คล่องแคล่ว
คุณครูประกอบ  อักษร
คุณครูระพีพรรณ  บุ้งทอง
#ภาพโดยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง