13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันที่ 4 พ.ย. 2565 เปิดอ่าน 61 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
ร่วมในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
13 ตุลาคม