เลี้ยงรับ-ส่ง บุคลากร

วันที่ 12 พ.ค. 2566 เปิดอ่าน 97 ครั้ง

ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง
ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่
คุณครูดาหวัน สอนดี
คุณสิฏฐิณิศาา สองสี
และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายกลับภูมิลำเนา
คุณครูอัญชลี ศรีรักษา
คุณครูฐิติยา กอมาตย์