รับเกียรติบัตร O-NET คะแนนเต็ม 100

วันที่ 12 พ.ค. 2566 เปิดอ่าน 112 ครั้ง

เข้ารับเกียรติบัตรคะแนนสอบ O-NET เต็ม 100
วิชาคณิตศาสาตร์ วิชาวิทยาศาตร์
ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
เข้ารับเกียรติบัตร จากท่านไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น