รณรงค์สัปดาห์ประชาธิปไตย

วันที่ 12 พ.ค. 2566 เปิดอ่าน 99 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมรณรงค์สัปดาห์ประชาธิปไตย ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566