ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูอัญชลี ศรีรักษา ย้ายกลับภูมิลำเนา

วันที่ 8 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 66 ครั้ง

คณะผู้บริหารข้าราชการครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูอัญชลี ศรีรักษา ย้ายกลับภูมิลำเนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
จังหวัดลำปาง
#ภาพโดยบุคคลากรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง