นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 44 ครั้ง

นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
คณะกรรมการจาก สพป.ขอนแก่น เขต 5
เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนปีการศึกษา 2566
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง