พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 59 ครั้ง

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน
ผู้อำนวยการสุรเดช พิมพ์ชายน้อย รองฯนฤมล เวียงยศ และครูผู้รับผิดชอบ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ วัดศรีภูเวียง ซึ่งเป็นวันครบรอบอายุวัฒนมงคล73ปี พระครูเขมวุฒิกร ประธานมูลนิธิวัดศรีภูเวียง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
#ภาพโดยคุณครูอรทัย นาคเสน