วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 57 ครั้ง

กรมโยธาและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ภายในบริเวณโรงเรียน เนื่องจากเป็นวันกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
#ภาพโดยคุณครูสุภาพรรณ บุญสิมมา