Uxact Genius ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เปิดอ่าน 67 ครั้ง

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Uxact Genius ปีการศึกษา 2565
#ภาพโดยฝ่ายวิชาการ