-- 31 พฤษภาคม​ 2562 -- สภานักเรียน​เตรียม​สถานที่ สำหรับซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา​ 2562

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 1 หน้า